ผู้ติดโควิด-19 ลดลงต่ำกว่าหมื่น 9,331 ราย  ตายไม่ถึงร้อยวันที่สอง 84 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 รวม 9,331 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 9,273 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,048,380 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 21,168 ราย หายป่วยสะสม 1,945,552 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,068 ราย เสียชีวิต 84 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,751 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 6,240 ราย

บทความที่เกี่ยวข้อง