ศบค.ประกาศผ่อนปรน 6 กิจการ/กิจกรรม เปิดบริการพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ศูนบริหารโควิด-19 ประกาศผ่อนปรนมาตรการข้อบังคับ 6 กิจการ และกิจกรรม มีผลพร้อมกันทั่วประเทศ 3 พฤษภาคม แต่ยังคงห้ามขายเหล้า ปิดสถานบันเทิง ควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ และข้ามจังหวัด เน้นการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากออกจากบ้าน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ศบค. แถลงถึงมาตรการและข้อกำหนดผ่อนปรนหรือคลายล็อคดาวน์ มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ ประธานคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ภาคเอกชนในศบค. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เข้าร่วมแถลงข่าวคอยตอบข้อซักถามในครั้งนี้ด้วย

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ศบค.ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและมาตรการเคอร์ฟิว การเดินทางเข้าประเทศ การทำ state quarantine การทำงานจากที่บ้าน และงดกิจกรรมที่มีคนร่วมชุมนุมจำนวนมาก แต่จะผ่อนปรน 6 กิจกรรม และกิจการ ได้แก่
1. ตลาด (ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย)
2. ร้านจำหน่ายอาหาร (ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม นอกห้าง ร้านอาหารรับประทาน รถเข็น หาบเร่
3. กิจการค้าปลีก ค้าส่ง (ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม รถเร่)
4. กีฬา สันทนาการ (กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก็ก สถานกีฬากลางแจ้งที่เป็นที่ออกกำลังกายไม่ได้เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟประเภทสนามซ้อม)
5. ร้านตัดผม เสริมสวย (เฉพาะตัด สระ ไดร์)
6. อื่นๆ (ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์)
โดยเริ่มเปิดกิจการและกิจกรรมได้ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ส่วนมาตรการย่อย และการดูแลปฏิบัติเมื่อเปิดบริการได้แล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการที่คงไว้ดังนี้
1. เคอร์ฟิว คงที่ที่ 22.00 น.-04.00 น. ของวันถัดไป
2. การเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ
3. การทำ State Quarantine 14 วันกับผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคน
4. อนุญาตให้บินเข้าเฉพาะสายการบินบางประเภทเท่านั้นอีก 1 เดือน
5. งดและการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น
6. การทำงานจากบ้าน ให้ได้ร้อยละ 50
7. งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก
6 กลุ่มกิจกรรม และกิจการ ที่มีมาตรการผ่อนปรน

ขณะที่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกาารกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศข้อกำหนดมาตรการคลายล็อคให้เปิดบริการได้ 8 สถานที่เพื่อให้ธุรกิจและเจ้าหน้าที่เตรียมตัวรองรับการประกาศของศบค. โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานคร พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า กิจกรรมและสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่ำ แต่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตสูง สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น และเคร่งครัด จำนวน 8 สถานที่ ดังนี้
1.ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 2.ร้านตัดผม/เสริมสวย 3.ตลาดสด/ตลาดนัด 4.สนามกีฬาที่มีการเว้นระยะห่าง 5.สวนสาธารณะ 6.สนามกอล์ฟ/ฝึกซ้อมกอล์ฟ 7.โรงพยาบาล/คลินิก 8.ร้านตัดขนสัตว์