สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สมุทรสาคร ผู้ป่วยรายใหม่ 132 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,347 ราย หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 10,534 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย