ชมรมเพื่อนโดมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “มารุต บุนนาค” และมอบรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผู้มีความเสียสละ ในงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี

ดร.สันติภาพ เตชะวณิช ประธานชมรมเพื่อนโดม เผยเปิดว่า ชมรมเพื่อนโดมจะจัดงานวันธรรมศาสตร์สามัคคีเพื่อรำลึกเหตุการณ์สำคัญที่นักศึกษากว่า 3,000 คนทวงคืนพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากกองกำลังทหารที่เข้ายึดไว้หลังเกิดเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันในปี พ.ศ. 2494 จนเป็นผลสำเร็จโดยปราศจากการสูญเสียหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด และถือเป็นโอกาสที่จะได้ชุมนุมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อจะได้พบปะและได้สืบสานจิตวิญาณของความกล้าหาญและเสียสละจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเหตุการณ์สำคัญนี้ได้เวียนมาครบรอบ 70 ปี โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

ในการนี้ ชมรมเพื่อนโดม ได้จัดกิจกรรมครั้งสำคัญขึ้นในวาระพิเศษนี้ ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” แก่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผู้มีความเสียสละและมีคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นบุคคลต้นแบบ (Role model) นับเป็นการมอบรางวัลนี้ครั้งแรก โดยชมรมฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการและภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลแก่คณะกรรมชมรมฯ พิจารณาและได้ลงมติแล้วว่า ศาสตราจารย์พิเศษ นายมารุต บุนนาค เป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วยประการทั้งปวงที่จะได้รับรางวัล“จิตวิญญาณธรรมศาสตร์”

นอกจากนี้ชมรมเพื่อนโดมยังจะได้มีการมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีปี 2564 ประกอบด้วย

นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน นิติศาสตร์ 2518 อัยการสูงสุด ,นางสาวประไพ กาญจนรินทร์ เศรษฐศาสตร์ 2517 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นิติศาสตร์ 2529 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, นางพรพิศ เพชรเจริญ รัฐศาสตร์ 2524, นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี นิติศาสตร์ 2525 เลขาธิการสำนักงานยุติธรรม ,นายขจิต ชัชวานิชย์ รัฐศาสตร์ 2524 ปลัดกรุงเทพมหานคร