เร่งพัฒนาวัคซีนสู้โควิด-19

เพจไทยคู่ฟ้าโพสต์ความคืบหน้าผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับจีนในการศึกษาวิจัยวัคซีนมาทดสอบในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ทางจีนอยู่ในขั้นตอนทดสอบวัคซีนในคนแล้ว

ส่วนการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเลือดของสัตว์ทดลองที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้นแบบ 2 ครั้ง จากการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในขั้นตอนการเพิ่มจำนวนไวรัส เพื่อนำไปฆ่าเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อตาย และนำไปฉีดในสัตว์ทดลอง

หลังจากทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว จะทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในคนอีก 3 ระยะ คือ
– ระยะที่ 1 ทดสอบความปลอดภัย ในคน 30-50 คน
– ระยะที่ 2 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันกลุ่มเล็ก 100-150 คน
– ระยะที่ 3 ให้ผลในการป้องกันโรค ใช้ผู้ทดลอง 500 คนขึ้นไป

#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ